Trang chủGia Công Kết Cấu

Gia Công Kết Cấu

Khung kết cấu thép có gia công ngành thép

Khung kết cấu thép ngành thép xuất khẩu Châu Âu

Tang cuốn cáp ( Drum )

Tang cuốn cáp ( drum ) xuất khẩu Châu Âu

Khung kết cấu thép có gia công ngành thép

Khung máy ngành cán thép xuất khẩu khách hàng Châu Âu

Trục gá bung ( Segment)

Trục gá bung (segment ) dùng trong ngành thép