Máy Phay CNC

Máy phay CNC

Máy phay CNC đầu ngang, OKK 18M, JAPAN X2000 Y1200 Z1200

Máy phay CNC

Máy phay CNC đầu đứng

Máy phay CNC

Máy phay CNC 4 axis NEWAY, TAIWAN X4200 Y3200 Z1800